De website gamenwinkel.shop

Type bedrijf: Naamloze vennootschap

Aandelenkapitaal: € 1.110.919,68.

Hoofdkantoor : ISOLDE SCHREYER

21, rue de la gare (straat van het station)
74348 Lauffen
Duitsland

E-mail: kontakt@gamenwinkel.shop

Telefoonnummer +49 71337852, controleer de openingstijden op de contactpagina

Host van de website: LDLC Groep

Verantwoordelijk voor de website: Kevin Rothstein

Directeur voor de publicatie: Kevin Rothstein

LDLC-groepsagent van HPME (marktplaats)

Groupe LDLC is aangesteld als agent van HIPAY ME, een erkende instelling voor elektronisch geld naar Belgisch recht met een kapitaal van 54.826 . 000,00 euro, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0897928802, met maatschappelijke zetel te 19 Avenue des Volontaires – 1160 AUDERGHEM – BELGIË) en biedt u in die hoedanigheid aan om contact op te nemen met de onderneming HIPAY ME om een betaalrekening te openen bij HIPAY ME en een betalingsdienstenovereenkomst af te sluiten met HIPAY ME om uw transacties te verwerken (AV). De AV zal worden opgenomen in de toetredingsovereenkomst tussen de Verkoper en de Groupe LDLC. Informatie over de vergunning verleend aan HIPAY ME door de NBB (Nationale Bank van België) kan worden geraadpleegd op de volgende link.

Intellectueel eigendom

Wij informeren u dat elke gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van deze website, de logo’s en afbeeldingen die op deze website kunnen voorkomen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de LDLC Groep, verboden is en een vervalsing zou vormen die wordt bestraft door de artikelen L335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

Bescherming van persoonlijke gegevens

U vindt onze richtlijnen voor de bescherming van persoonsgegevens hier.

Omgeving

Gratis retour

Voor de betreffende producten neemt ons bedrijf gebruikte producten terug waarvan de eindgebruiker zich ontdoet, binnen de grenzen van de hoeveelheid en het type van het verkochte product of de producten die het vervangt, of laat het ze op eigen kosten gratis terugnemen. Meer informatie over terugname vindt u in onze rubriek Een tweede leven geven aan een gebruikt product.