Geldig van: 08 / 12 2022

Welkom op Gamingstuhl-DE.de (de “Website”). Lees deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) zorgvuldig door voordat u de Website gebruikt.

Door de website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u de website niet te gebruiken.

1. gebruik van de website

1.1 Je moet minstens één jaar oud zijn om deze website te gebruiken.

1.2 U stemt ermee in de Website alleen te gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze Voorwaarden.

1.3 U stemt ermee in de Website niet te gebruiken op een manier die de werking van de Website zou kunnen belemmeren, uitschakelen, overbelasten of in gevaar brengen.

2. gebruikersaccount

2.1 Om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, kan het nodig zijn dat u een gebruikersaccount aanmaakt. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountgegevens en voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden.

2.2 U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging.

3. gebruikersinhoud

3.1 U kunt de mogelijkheid hebben om Gebruikersinhoud (bijv. opmerkingen, beoordelingen) in te dienen op de Website. Door Gebruikersinhoud in te dienen, verleent u Gamingstuhl-DE.de een wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije en eeuwigdurende licentie om dergelijke inhoud te gebruiken, te reproduceren, te distribueren, weer te geven en te publiceren.

3.2 U stemt ermee in geen onwettige, beledigende, lasterlijke, obscene of anderszins ongepaste Gebruikerscontent in te dienen.

4 Intellectueel eigendom

4.1 De inhoud van de website, met inbegrip van teksten, afbeeldingen, logo’s, handelsmerken, broncodes, enz., is auteursrechtelijk beschermd en behoort uitsluitend toe aan Gamingstuhl-DE.de of haar licentiegevers. U mag de inhoud van de website niet reproduceren, distribueren, weergeven, verkopen of gebruiken zonder schriftelijke toestemming.

5. koppelingen naar providers van derden

5.1 De Website kan links bevatten naar websites van derden. Deze links worden aangeboden voor uw gemak, maar wij onderschrijven deze websites van derden niet. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze websites.

6. wijzigingen in de AV

6.1 Wij behouden ons het recht voor deze AV te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de Website met de bijgewerkte ingangsdatum. Het is uw verantwoordelijkheid om deze AV regelmatig te controleren op wijzigingen.

7. beperking van aansprakelijkheid

7.1 Voor zover wettelijk toegestaan wijst Gamingstuhl-DE.de alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de website.

8 Toepasselijk recht

8.1 Op deze AV is Duits recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit deze AV zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Duitse rechtbanken.

Als u vragen hebt over deze Algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via kontakt@gamenwinkel.shop.

Gamingstuhl-DE.de is een merk van JÖRG SCHRÖDER.